Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi