Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi

2019 Faaliyet Raporu

T.C.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SUALTI ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ 2019 YILI FAALİYET RAPORU

 

ÇOMÜ Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi her yıl olduğu gibi sualtı ile ilgili toplantı, proje ve faaliyetlerini ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile birlikte gerçekleştirmiştir. Haziran 2019’da “Adaların Dalış Güzergâhlarının Belirlenmesi” projesi ve “Bozcaada Sucul Biyoçeşitliliği’nin Tespiti ve Adanın Denizel Kültürünün Turizm alan Karakterine Etkileri” isimli BAP projesi kapsamında çalışmalar yapmak üzere Bozcaada’ya gidilmiştir. Burada adanın belirli dalış bölgelerinde sualtı fotoğraf ve video kayıtları alınarak projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlanmıştır.

1 Temmuz kabotaj bayramı etkinliklerine katılım sağlanmış, deniz ve kıyı temizliği etkinliğine destek verilmiştir.

Ağustos ve Aralık 2019 tarihlerinde Çanakkale Valiliği tarafından organize edilen, savaş batıklarının dalış turizmine açılması konulu toplantılara katılım sağlanarak katkı verilmiştir.

12 -13 Ekim 2019 tarihleri arasında Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen dalış çalıştayına katılım sağlanmıştır.

7-8 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul Gedik Üniversitesi’nin Düzenlediği Sualtı Bilim Toplantısına katılım sağlanmış ve “ Hayalet Avcılık ve Türkiye’deki Durumu” başlıklı bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir.

Yapay resif yapımı konusunda, Lapseki ve Karabiga balıkçı kooperatifleri ÇOMÜ Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi ile görüşmeye gelmiş kendilerine yapay resif yapımı ve prensipte protokol yapılması hakkında bilgiler verilmiştir.

ÇOMÜ Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin faaliyetleri aynı ivme ile 2020 yılında da devam etmektedir.